GENERELTSOMMERIDRETTVINTERIDRETT

Parcas Media og Antidoping Norge skal skape gode holdninger i ungdomsidretten

By 11. september 2017*** No Comments
Antidoping Norge

Antidoping Norge har inngått en samarbeidsavtale med Parcas Media og konseptet «Neste Generasjon». Et konsept som retter seg mot neste generasjon idrettsutøvere gjennom produksjoner på tv, web og sosiale medier.

 Målet med Neste Generasjon er å bidra til å øke fokuset på unge utøvere og idrettens heiagjeng, i tillegg til å øke kunnskapen om relevante temaer. Avtalen mellom Antidoping Norge og Parcas Media strekker seg fra 1. juli 2017 og frem til 15. februar 2018, med intensjon om ytterligere to års videreføring.

– Vi er veldig fornøyd med å ha blitt en del av et spennende og ambisiøst prosjekt, og har store forventninger til hva vi kan få til sammen. Nå har vi en gyllen mulighet til å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping til en ny generasjon med talentfulle utøvere og deres trenere og støtteapparat, sier kommunikasjonssjef Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.

Dette skal blant annet gjøres gjennom videoproduksjoner som gir opplæring i relevante antidopingtemaer og spennende konkurranser i sosiale medier. Antidoping Norge skal også utnevne unge ambassadører fra idretten til å bidra i det viktige arbeidet.

Foto: Parcas Media AS

Fredrik C. Kracht (Foto: Parcas Media AS)

– I Neste Generasjon heier vi på alle ungdomsutøvere fra et bredt spekter av idretter. Vi jobber hele tiden med å spre gode holdninger knyttet til aktivitet, trening, kosthold og idrettsglede. At vi nå får med oss Antidoping Norge gjør at vi fremover også kan informere og bygge kunnskap om ren idrett blant de unge. Dette er viktig både for å forebygge, men også for å øke kunnskapen generelt. Vi gleder oss stort over å få med nok en viktig aktør i heiagjengen, sier Fredrik C. Kracht, CEO, Parcas Media.