GENERELTSOMMERIDRETTVINTERIDRETT

Norsk Tipping med i heiagjengen

By 15. september 2017*** No Comments
Norsk Tipping

Parcas Media skal ut året samarbeide med Norsk Tipping om konseptet Neste Generasjon. Sammen skal partene løfte frem kommende utøvere og heiagjengene deres.

Norsk Tipping føyer seg dermed inn i rekken av solide samarbeidspartnere for Parcas Media og innholdskonseptet Neste Generasjon. Tidligere har blant annet Scandic og Antidoping Norge sluttet seg til prosjektet.

– Vi er meget godt fornøyd å få med Norsk Tipping på laget. I Neste Generasjon jobber vi hele tiden med å få med de riktige partnerne. Norsk Tipping er definitivt en riktig partner. Bidraget deres til breddeidretten gjennom blant annet Grasrotandelen og spillemidler passer oss perfekt. Vi gleder oss til flere spennende aktiviteter sammen med Norsk Tipping fremover, sier Fredrik C. Kracht, CEO, Parcas Media.

Aktiviteter for ungdommen
Parcas Media (PM) skal gjennom konseptet «Neste Generasjon» bidra til å synliggjøre allerede eksisterende prosjekter og aktiviteter Norsk Tipping gjør sammen med Norges Idrettsforbund (NIF).

– Vi ønsker et større fokus på alt det positive breddeidretten bidrar med lokalt velkommen. Neste Generasjon er en god plattform for å realisere dette. Blant annet er frafallsproblematikk et økende problem. Mange klubber sliter med å beholde utøvere etter fylte 18 år. I tillegg er det viktig å anerkjenne alle de tusener av ildsjeler, som daglig legger ting til rette for aktivitet. Neste Generasjon har etablert en god kanal, hvor vi sammen kan styrke profilene til kommende forbilder og heiagjengene deres. Sammen skal vi være pådrivere for at viktige arrangementer og holdningsskapende arbeid løftes frem, sier Linda Eng Strand i Norsk Tipping.

Aktivitetene Neste Generasjon skal bidra inn på er blant annet Årets ildsjel, Grasrotprisen og En drømmedag på OLT. Med på laget er også NIF, gjennom deres aktiveringsavtale med Norsk Tipping.

– Aktiveringsavtalen vi har med våre partnere er øremerket prosjekter som fremmer idretten og utøverne. Konseptet Neste Generasjon er derfor midt i blinken, særlig fordi fokuset er på ungdommen og ikke minst hele spekteret av idretter. Vi gleder oss til å heie frem unge utøvere og deres idretter sammen med en sterk heiagjeng bestående av Neste Generasjon og Norsk Tipping, avslutter Bente E. Widding i NIF.