GENERELTSOMMERIDRETTVINTERIDRETT

Neste Generasjon får med seg Scandic på laget

By 22. september 2017*** No Comments
Scandic Neste Generasjon
Foto: Parcas Media AS

Idretten står Scandic sitt hjerte nær, og nå skal Scandic i Norge være med å heie frem unge idrettsutøvere med store ambisjoner som partner til prosjektet Neste Generasjon.

– Neste Generasjon omfavner det vi opplever som kanskje det flotteste med idretten, nemlig å gi ungdom mulighet til å leve ut sine drømmer, spre idrettsglede og inspirere enda flere til å nå sine mål og drømmer, sier Tine Birkeland Westby, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic.

Scandic er allerede en betydelig støttespiller til norsk bredde- og toppidrett, og Birkeland Westby synes det var en enkel avgjørelse å si ja til å være med som partner til Neste Generasjon som følger unge og fremadstormende utøvere mellom 15-23 år.

– Gjennom mottoet «Alt for sporten» har vi i en årrekke støttet norsk idrett gjennom blant annet sponsorater og samarbeid, egne idrettspriser på overnatting og idrettsmenyer utviklet i samarbeid med Olympiatoppen. Vi håper at vårt bidrag kan bidra slik at flere unge utøvere når sine mål, og ikke minst at Neste Generasjon kan inspirere flere barn og unge til å forfølge sine drømmer.

Skal løfte frem idrettsgleden
Det er Parcas Media, Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité, og nå også Scandic som kommersiell partner som samarbeider om Neste Generasjon.

– Neste Generasjon er et prosjekt som heier frem unge utøvere, på tvers av idrettsgrener, fra bowling til skiskyting. Nettopp bredden blant utøvere og idretter er noe vi er svært stolte av å synliggjøre. Det finnes rett og slett utrolig mange unge utøvere med idrettsglede i Norge, og disse vil vi løfte frem. At en stor aktør som Scandic nå ønsker å bli en del av heiagjengen er essensielt for videre utvikling av konseptet, sier daglig leder i Parcas Media, Fredrik C. Kracht.

Som en konsekvens av Scandic sin inntreden som kommersiell partner, kan Neste Generasjon produsere enda mer innhold, både til sosiale medier og til sitt eget tv-konsept.

– Helt konkret betyr det at vi kan heie på flere unge utøvere, og vise frem en enda større bredde i idretts-Norge. Det er fantastisk at Scandic tar et så tydelig ansvar for utviklingen i norsk idretts fremtid. I tillegg får vi nå også mulighet til å løfte frem flere paralympiske idretter og utøvere som kanskje er definisjonen på idrettsglede. Vi ser frem til dette samarbeidet og gleder oss til å utvide heiagjengen ytterligere, sier Kracht.

Også i NIF gleder man seg over det ferske samarbeidet.

– At Scandic og Parcas Media har inngått et samarbeid rundt Neste Generasjon vil styrke og synliggjøre hele idrettsbevegelsen og den bredden som norsk idrett representerer hver dag. I tillegg vil samarbeidet bidra til å få frem frivilligheten som er grunnfjellet i norsk idrett. At Scandic, som vår samarbeidspartner, går inn i dette samarbeidet viser at de virkelig ønsker å bidra til at norsk idrett fortsetter å utvikle seg og være en viktig samfunnsaktør også i fremtiden, sier Morten Schønfeldt, markedsdirektør i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.