GENERELTSOMMERIDRETTVINTERIDRETT

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

By 3. januar 2018*** No Comments
aktivung.no
Alexander Lyngroth mot Ola Byeiseth (aktivung.no)

I dag er rundt 10 000 funksjonshemmede med i idrettslag i Norge. Ved å jobbe tett med særforbundene, skal Norges idrettsforbund få med enda flere i fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

De ønsker at det skal tilbys et aktivitetstilbud lokalt så tidlig som mulig.

– Vi ønsker at det skal tilbys et aktivitetstilbud lokalt så tidlig som mulig. Det får vi ofte ikke til uten et samarbeid med en rekke andre aktører. Norge er et lite land og rekrutteringspotensialet er begrenset, men vi har et stort ønske om å få flere med i en aktivitet i et idrettslag. Det er ikke enkelt å nå ut med informasjon til alle om de ulike tilbudene lokalt, men det samarbeides på mange områder for å bli bedre på dette området, sier Per-Einar Johannessen (bildet til høre), informasjons- og fagkonsulent innen paraidrett i Norges idrettsforbund.

Du kan lese mer om saken på aktivung.no