GENERELTSOMMERIDRETTVINTERIDRETT

Antidoping Norge og Parcas Media lanserer «Antidopingskolen»

By 22. januar 2018*** No Comments
ADNO-skolen
ADNO-skolen

Antidoping Norge og Parcas Media lanserer i dag Antidopingskolen. Det er produsert 10 videoer som vil bli publisert på nett og i sosiale medier frem mot OL. Gjennom Antidopingskolen kan du nå bli bedre kjent med antidopingarbeidet i idretten.

Over 10 episoder kan du nå bli bedre kjent med antidopingarbeidet i idretten.

Produksjonene inngår i konseptet «Neste Generasjon», som Antidoping Norge ble en del av høsten 2017. Konseptet retter seg mot neste generasjons idrettsutøvere gjennom produksjoner på web, tv og sosiale medier.

–I Neste Generasjon heier vi på alle ungdomsutøvere fra et bredt spekter av idretter. Vi jobber hele tiden med å spre gode holdninger knyttet til aktivitet, trening, kosthold og idrettsglede. Nettopp på bakgrunn av dette og samarbeidet med Antidoping Norge gjør at vi nå lanserer Antidoping-skolen, en informasjonsserie rettet mot unge utøvere og heiagjengen rundt. Dette er viktig både for å forebygge, men også for å øke kunnskapen generelt, sier Fredrik C. Kracht, CEO, Parcas Media.

Første episode av «Antidopingskolen» heter «Doping i nyere historie» og kan sees allerede nå. Denne gir en kort innføring i de store hendelsene som har vært med på å prege det moderne antidopingarbeidet.

I tiden frem mot OL-åpningen 9. februar vil vi publisere ytterligere ni episoder som belyser dopingtematikken fra ulike perspektiver.

-Gjennom Neste Generasjon og disse videoene ønsker vi å dele kunnskap og skape økt bevissthet omkring antidoping, ikke minst blant unge idrettsutøvere. Vi ønsker å vise hvordan det jobbes for å holde idretten ren, si noe om hvem som omfattes av reglene og ikke minst utfordre utøvere på hva de selv kan gjøre, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.

Episodene vil være lett tilgjengelig og legges blant annet ut på Neste Generasjon sine nettsider, Facebook-, YouTube- og Instagram-side i tillegg til Antidoping Norge sine plattformer. Videoene varer i cirka ett minutt. De er tekstet, så de fungerer godt både med og uten lyd.

-Det vil naturlig nok være massiv oppmerksomhet mot OL og det som skal skje i Pyeongchang de neste ukene. Vi håper idrettsaktive og idrettsinteresserte vil sette av litt tid til å lære om jobben som gjøres for at det er de rene utøverne som mottar OL-medaljene i Sør-Korea, sier Byfuglien.