GENERELT

Norsk Tipping med rekordoverskudd i 2017

By 24. april 2018*** No Comments
Norsk Tipping

Overskuddet på 5,251 milliarder kroner ble bekreftet på Norsk Tippings generalforsamling i Kulturdepartementet torsdag. I 2017 hadde selskapet 1,96 millioner aktive kunder.

Selskapet kan også dokumentere god kontroll på omfanget av de problematiske sidene ved pengespill.

-Tall fra verktøyene våre som måler spilleratferd forteller at vi selv i et rekordår mestrer balansegangen mellom kommersiell suksess og forbrukerbeskyttelse, sier Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.

Nye kunder

Selskapet hadde 1 960 000 aktive kunder i 2017, en økning på 82 000 fra året før. Mer enn hver fjerde kunde er nå under 40 år.

– Både overskuddet og økningen i kundetall er en god pekepinn på at vi leverer attraktive spill, og lykkes godt med å samle spillerne om det regulerte, lovlige tilbudet, sier Havnelid.

De gode tallene blir imidlertid ingen hvilepute.

– Vår mest sentrale utfordring fremover er å sørge for at den yngre delen av spillerne velger Norsk Tippings produkter dersom de velger å bruke noen kroner på spill, sier Havnelid.

Om lag 25 prosent av selskapets kunder er under 40 år. Ca. 50 prosent av omsetningen kommer nå fra digitale kanaler. Mobil er kanalen som vokser mest.

– Men vi merker oss at store deler av kundemassen vår foretrekker å levere kupongene sine over disk. Kommisjonærene våre er uvurderlige partnere, og de har sin del av æren for suksessen. Varehandelen kommer til å representerer inntekter i milliardklassen i mange år fremover, sier Havnelid.

Fordeles slik

De 5 251 millioner kronene vil bli fordelt ut til formålene som er mottakere av spillemidler. Overføringen er 399 millioner kroner høyere enn året før.

Fordelingen av spillemidlene er regulert i Lov om pengespill, og ser slik ut etter driftsåret 2017:

Tippenøkkelen 4 715 mill. kr.
Grasrotandelen 455 mill. kr.
Bingoentreprenørenes overskuddsformål 66 mill. kr.
Tiltak mot spilleavhengighet 15 mill. kr.
Utbetales til formålene 5 251 mill. kr.

Av beløpet på Tippenøkkelen går 302 millioner kroner (6,4 prosent) til Extrastiftelsens formål innen helsearbeid. Resten fordeles slik: 2 825 millioner kroner til idrett (64 prosent), kultur 794 millioner kroner (18 prosent) og humanitære/frivillige organisasjoner får 794 millioner kroner (18 prosent).