GENERELTSOMMERIDRETTVINTERIDRETT

Ny serie setter fokus på holdninger blant unge utøvere

By 14. mai 2018*** No Comments
Istock / Antidoping Norge

I disse dager slipper Parcas Media «Hvor langt er du villig til å gå?», som er en intervjuserie med norske idrettsutøvere i alderen 15-23 år.

Serien setter verdiarbeid og holdninger på agendaen, og har til hensikt å få utøverne til å reflektere rundt viktige spørsmål.

Videointervjuene slippes på Neste Generasjon sin plattformer i tillegg til antidoping.no i tiden fremover. Det vil slippes ett intervju per uke.

– Dette er rett og slett en intervjuserie som handler om holdninger. Vi skal bidra til å skape bedre holdninger og belyse det holdningsskapende arbeidet i idretten, sier Fredrik C. Kracht.

Opptatt av rettferdighet
Som daglig leder i Parcas Media, som står bak konseptet «Neste Generasjon«, møter han unge idrettsutøvere mellom 15 og 23 år over hele landet.

«Neste Generasjon» har som formål å formidle hva som opptar disse utøverne, hvordan hverdagen deres er, og å gi et innblikk i det positive arbeidet som skjer på grasrota i norsk idrett.

De har også fokus på å drive opplæring, og Antidoping Norge har vært en del av dette konseptet siden høsten 2017.

– Dette er utøvere som står i startgropa for en seriøs idrettskarriere. De er engasjerte, vi merker at de har stor idrettsglede, de er seriøse og opptatte av at det er rettferdighet der ute, sier Kracht.

Holdningsendring
Han jobber tett på idretten, og merker at fokuset på holdningsskapende arbeid har økt både på toppidrettsskoler som NTG og Wang, og i særforbund og foreninger.

Dette mener han blant annet kan forklares med økt fokus på antidoping.

– Vi merker at det er en holdningsendring og en mer bevisst holdning der ute. De er seriøse, de er ofrende, de satser på det de ønsker å gjøre, de er opptatte av rettferdighet, og – ikke minst – de har stor idrettsglede, sier han.