Reisefond

Søk reisefond hos Neste Generasjon

Neste Generasjon har som mål å øke heiagjengen til idretten, og som en del av dette la så mange som mulig få muligheten til å møte andre som deler gleden.

Gjennom reisefondet, i samarbeid med Scandic Hotels, ønsker vi derfor å gi idrettslag og klubber muligheten til å delta på turneringer man ellers ikke ville kunnet delta på pga av kostnadene dette innebærer. Reisefondet gir støtte til overnatting gjennom å gi bort hotellrom til lag og utøvere.

Fondet dekker inntil 10 overnattingsdøgn (hvis ikke annet avklares) og i tillegg til å dekke hotelloppholdet vil Neste Generasjon følge laget under turneringen og produsere en eller flere redaksjonelle saker som dokumenterer både reisen og oppholdet.

Opplev gleden av å møte andre lag og utøvere, søk nå!

Neste Generasjon Reisefond i samarbeid med

Les mer om Scandics sports- og foreningspriser
Søknaden gjelder overnatting:
Antall personer:Det med liten skrift

Ved tildeling av hotellopphold kan oppholdet ikke endres eller refunderes. Ved aksept av reisefond samtykker dere til at Neste Generasjon vil kunne filme deler av oppholdet. Materialet kan brukes på Scandic og Neste Generasjons interne og eksterne kanaler.

Tildeling forutsetter ledig kapasitet på valgt hotell. Fondet kan som et alternativ gi rom på et nærliggende Scandic-hotell.

Reservasjonen må stå i navnet til en ansvarlig reiseleder/foresatt/trener.

For grupper med reisende under 18 år må minimum én ansvarlig voksen per 8 deltagere ledsage gruppen.

Frokostbuffet er inkludert.

Det er kun lagene som får søknaden innvilget som blir kontaktet og annonsert.